Oskar
Posts: 104
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Mutor

Mon 20 Mar 2017, 16:44

Det förekommer att rollpersoner behöver muta sig fram, exempelvis när de ska ta sig an korrupta tjänstemän eller få några vakter att se åt andra hållet. Jag vet att det är svårt att stolpa upp några exakta summor då det beror på mutans storlek, vad som ska göras och vem det berör, men finns det några generella riktlinjer man kan ta fasta på? Jag tänker nåt i stil med en grundplåt på 1000 birr, som sedan multipliceras eller divideras beroende på omständigheter. Bara så att man har någon form av uppfattning om vilka summor det kan röra sig om.
GZIP: Off